94% van de deelnemers

zegt dat Landmark een diepgaand en blijvend verschil in hun leven heeft gemaakt.

De proef op de som: het Landmark Forum

Uit: Irish Tatler Man, Zomer editie, 2014, vertaald uit het engels

Is het echt mogelijk om positief en blijvend invloed op de kwaliteit van je leven te krijgen in slechts drie dagen? Dat is de gedurfde bewering van Landmark Education, een internationaal bedrijf dat geavanceerde programma's en seminars over relaties, communicatie, productiviteit en leiderschap geeft. Irish Tatler Man stuurde twee proefkonijnen er op uit om dat uit te vinden en er verslag over te doen.

Wat is het?
Landmark Education omschrijft zichzelf als "een internationaal bedrijf voor persoonlijke en professionele groei, opleiding en ontwikkeling". Zoek het online op en je zult omschrijvingen vinden die variëren van "diepgang" tot "levens veranderend."

Het bedrijf omschrijft zijn programma’s als "leer van het zijn en leer van verschijnselen". Deborah Beroset-Miller, het hoofd van Public Relations bij Landmark zegt hier het volgende over: "Onze programma's zijn geworteld in een model van transformatief leren dat, in tegenstelling tot informatief leren - bijdraagt aan wat je kent en nieuwe kennis aanbrengt in een bestaand wereldbeeld en referentiekader - je een bewustzijn geeft van de basisstructuren waarvan je weet, denkt en handelt. Als je eenmaal je dat bewustzijn hebt, ben je in staat te denken en te handelen voorbij de bestaande opvattingen en grenzen."

Het Landmark Forum, een van de meest populaire cursussen, is een versneld zelfhulp-programma - dat over drie dagen en één avond wordt gehouden - dat tot doel heeft de bewustwording van iemands bestaande opvattingen en grenzen te faciliteren, het herijken van het persoonlijk begrip wat er mogelijk is en uiteindelijk het faciliteren van zelfverbetering.

Hoewel het misschien allemaal als gebakken lucht klinkt, zijn onder haar alumni een groot aantal zakelijke leiders, van wie velen lyrisch zijn over de diepgaande en transformerende invloed van de cursussen. Tegelijkertijd betalen een aantal grote financieel sterke bedrijven, zoals LuLuLemon, voor de deelname van hun personeel aan de cursussen. Dan is er ook het kleine (sic) aantal van meer dan twee miljoen mensen die in de afgelopen twee decennia hebben deelgenomen aan programma's van Landmark. Zoveel mensen kunnen het toch niet verkeerd hebben?

Wie is er geschikt voor?
Iedereen die openstaat om de mogelijkheid van hun kijk op het leven en hun gedrag te veranderen.

Wat houdt het in?
Het Landmark Forum is een intensieve driedaagse cursus, waarin mensen worden aangemoedigd om te experimenteren met nieuw gedrag en ideeën om de kwaliteit van hun relaties en de wijze waarop zij hun leven genieten te verbeteren.

Deze bijzondere cursus, die in het Crown Plaza Hotel in Santry, Dublin werd gehouden, werd geleid door een geweldige Amerikaanse, Gale LeGassick, die de gebeurtenissen met militaire precisie leidde, gesprekken binnen de tijd hield en op verschillende momenten een van de ongeveer 150 deelnemers uitnodigde naar het podium om achter een microfoonstandaard hun meningen en ervaringen te delen. Dat klinkt weliswaar ontmoedigend, maar er is geen tekort aan deelnemers die met opgeheven handen verlangen om te mogen spreken, in het proces de anderen toestaan te profiteren van hun eigen unieke kijk op de dingen.

Terwijl het spreken voor de microfoon niet essentieel is, is de volledige deelname van de aanwezigen dat zeker. Zelfreflectie en eerlijkheid zijn van cruciaal belang, zodat de deelnemers met een vergrootglas hun leven kunnen bekijken, die gebieden waar ze “niet authentiek” zijn geweest of waar het ontbreken van integriteit is geweest, kunnen aanwijzen en hun eigen specifieke “rackets”– niet productieve gedragspatronen die hen beletten een situatie of lastig parket vanuit een open en onbevooroordeeld perspectief te benaderen – onderzoeken.

Vergis je niet: de drie opeenvolgende dagen - meestal een vrijdag en een weekend - zijn vermoeiend en intensief - 13 uur per dag - en met slechts twee korte pauzes en 90 minuten voor het avondeten. Opdrachten worden tijdens de pauzes en aan het eind van elke dag uitgevoerd, zodat er weinig of geen tijd voor ontspanning over is.

Landmark regels zijn er niet veel, maar zijn wel onbuigzaam. Een strikte tijdwaarneming is essentieel, zodat elke dag om 09:00 precies kan beginnen. In de cursusruimte is eten verboden en water is de enige drank die mag worden gedronken. Het wordt afgeraden om tijdens het forum notities te maken, niet vanwege het vertrouwelijke karakter met betrekking tot de leerstof, maar omdat de deelnemers worden aangemoedigd hun onverdeelde aandacht te kunnen geven aan de seminar leider of de persoon op het podium, die heeft aangeboden om zijn of haar verhaal te delen. Dit is geen oefening mentaal voyeurisme, maar zo bleek, in feite een ongelooflijk inzichtelijke manier om de deelnemers te helpen het bestaan van "blinde vlekken" of onlogisch gedrag in hun denkproces en acties te erkennen.

Door het observeren van het proces bij een andere deelnemer die moeite heeft om met een situatie in zijn eigen leven om te gaan en samen met de vaardige hints die LeGassick geeft, de confrontatie met dezelfde situatie aangaat, vergemakkelijkt het voor de andere aanwezigen zich voor te stellen om door precies hetzelfde proces te gaan. Het is altijd emotioneel, vaak gepaard met tranen, maar lijkt indrukwekkende resultaten te produceren.

Vaak wordt, zodra een onderwerp is behandeld, de deelnemers gevraagd om met hun buurman of buurvrouw elkaars interpretaties met betrekking tot het onderwerp te delen, wat ze geleerd hebben en uiteindelijk, hoe het hen beïnvloedt en hoe zij die principes op hun eigen leven denken toe te passen. Het lijkt in eerste instantie ontmoedigend, maar wordt al gauw een tweede natuur en afhankelijk van wie je naast zit, vaak een boeiende en dankbare oefening.

Wat de cursus inhoud betreft, elke dag behandelt LeGassick concepten en uitdagende vooroordelen op een werkelijk boeiende en vaak humoristische manier. Onderwerpen variëren van het handelen en het gedrag in de kindertijd tot aan persoonlijke relaties en aangelegenheden met betrekking tot het beroepsleven.

De welsprekendheid van LeGassick's, vaak wordt aangevuld met tekeningen op een whiteboard die helpen bij het illustreren van bepaalde concepten, zorgen ervoor dat ondanks de lange duur van elke cursusdag, de meerderheid van de aanwezigen volkomen betrokken blijft.

Prijs:
€ 525 voor de driedaagse cursus, inclusief een seminar van 10 avonden die wekelijks na de cursus wordt gehouden.

Conclusie:
Het is een potentieel levens veranderende cursus, Het Landmark Forum is er niet voor bangeriken. De deelnemers zullen open moeten staan om nieuwe opvattingen en interpretaties op te nemen, om naar zichzelf kijken en hun behandeling van anderen vanuit een eerlijk perspectief en uiteindelijk de overtuiging moeten hebben om door te gaan met wat ze tijdens de cursus hebben geleerd.

Overbodig om te zeggen is de cursus niet voor iedereen geschikt en kan voor sommigen vermoeiend en emotioneel uitputtend zijn. De resultaten die getoond werden, zijn echter ongelooflijk positief en verreikend en zouden suggereren dat de deelnemers er met rente uit halen, wat ze er in gestopt hebben.

Landmark Wereldwijd

Leef een buitengewoon leven
Herdefinieer wat mogelijk is