Vragen en antwoorden

Wat is Landmark?
Landmark werd opgericht in januari 1991 in de Verenigde Staten en heeft haar hoofdkantoor in San Francisco. Landmark is een wereldwijde maatschappij erkend voor zijn unieke educatieve methodologie (in het Engels), die in een zeer korte periode ongeëvenaarde resultaten levert.

Wat biedt Landmark aan?
Landmark biedt programma's en studiepakketten aan personen, organisaties, gemeenschappen en instellingen. Het Landmark Forum, de basis van de programma's van Landmark en daaropvolgende cursussen voor graduates (link naar Feiten - Programma's) bestrijken een uitgebreid spectrum aan interesses en onderwerpen die belangrijk zijn voor het alledaagse leven.

Hoe werkt Het Landmark Forum?
In tegenstelling tot standaard educatieve methoden past u met de educatieve methodologie (in het Engels) toe wat u op natuurlijke wijze aanleert. De Landmark methode is meer coaching dan leren, meer dialoog dan les, meer vaardigheden aanleren dan regels en informatie onthouden. Zie Het Landmark Forum programma.

Wat zijn de voordelen van Het Landmark Forum?
Het Landmark Forum is specifiek in het leven geroepen om positieve en permanente wijzigingen te brengen in de kwaliteit van uw leven en in de gebieden die het belangrijkst voor u zijn, uw relaties, uw familie, uw financiële toekomst en uw tevredenheid met uw werk. Krijg meer informatie over de voordelen van Het Landmark Forum (in het Engels). Tijdens een onafhankelijk onderzoek vonden meer dan zeven op de tien mensen Het Landmark Forum een van de meest waardevolle ervaringen in hun leven.

Wie is eigenaar van Landmark?
Landmark wordt beheerd door haar huidige en voormalige medewerkers. Het leidinggevende team van de organisatie brengt verslag uit aan de raad van bestuur die door de aandeelhouders wordt gekozen. Jaarlijks worden de leden van de raad van bestuur verkozen door aandeelhouders.

Kan men de onderwijstechnieken van Landmark onderbrengen in dezelfde familie of genre als godsdienst of therapie?
De inhoud, technieken, procedures en presentatie van Het Landmark Forum werden nauwgezet onderzocht door een groot aantal psychiaters, psychologen, geestelijken en andere deskundigen. Zij hebben besloten dat de programma's van Landmark niet psychologisch, sektarisch, religieus of sociologisch van aard zijn. Vele van deze deskundigen steunden Landmark en haar programma's volledig na het onderzoek. Zie opinies van experts.

Waarom kunnen er verkeerde opvattingen zijn in de media over Landmark?
Hoewel de meerderheid van de mediaberichtgeving over Landmark positief is, wordt er soms verkeerde informatie gepubliceerd. Verkeerde opvattingen en misverstanden over Landmark werden gecorrigeerd of ingetrokken maar negatieve verhalen kunnen soms zichzelf in stand houden. Wanneer er iets nieuws is en veel interesse oproept, beginnen mensen erover te praten. Zij vormen opinies die vaak niet gebaseerd zijn op feiten of oorspronkelijk onderzoek, maar op wat zij gehoord hebben, soms interpretaties uit de tweede, derde en zelfs vierde hand. Het gevolg hiervan is dat onjuiste negatieve verhalen de ronde doen en soms worden gepubliceerd. De verslaggeving over Landmark is echter over het algemeen substantief en positief geweest.

Landmark Wereldwijd

Leef een buitengewoon leven
Herdefinieer wat mogelijk is