Wat experts zeggen

Dr. Nedopil

Fragmenten over het Landmark Forum uit (1) een wetenschappelijke studie van "onconventionele programma's in Duitsland voor persoonlijke groei en levensreddende vaardigheden" door professors Heinrich Kufner, Norbert Nedopil en Heinz Schoch in opdracht van De Vrije Staat Beieren en gepubliceerd op 30 juni 2002 door de Universiteit van München en
(2) een studie van 1995 over het Landmark Forum door Dr. Nedopil die werd opgenomen in de studie van 2002.

Landmark Education is een commerciële verlener van levensreddende technieken die verschillen van de gewoonlijke professionele therapie en consulting. Landmark Education werkt binnen de wettelijke normen van Duitsland. Landmark Education is een zakelijke onderneming en beweert geen religie te zijn. Het staat niet in het middelpunt van de publieke belangstelling.

Er blijken geen mogelijke wettelijke conflicten te zijn in zijn activiteiten, noch zijn er onregelmatigheden op burgerrechtelijk vlak.

Deelnemers aan de programma's van Landmark Education zijn volwassen, mentaal stabiele, gezonde, succesvolle mensen met een relatief hoge sociaal-economische status, hebben het hoogste opleidingsniveau en zijn sociaal en professioneel geïntegreerd en bezoldigd tewerkgesteld. Vóór hun deelname aan het Landmark Forum zijn er relatief weinig mensen die beweren dat zij persoonlijke problemen hebben en de meeste hebben geen psychologische stoornissen of klachten. Mensen met duidelijke en ernstige psychologische problemen waren niet aanwezig in de cursus. Landmark Education weigert nadrukkelijk om dergelijke mensen te laten deelnemen en filtert deze weg in de vragenlijst voor deelname en aan het begin van de cursus.

Elke deelname is vrijwillig en deelnemers zijn altijd vrij om een programma te allen tijde te verlaten. Er zijn geen beperkingen inzake persoonlijke vrijheid en de regels kunnen nauwelijks als manipulatief worden beschreven.

Volgens Landmark Education is het doel van het Landmark Forum om deelnemers in staat te stellen veronderstellingen over hun leven te onderzoeken die nog niet werden onderzocht en tijdens dit proces de omstandigheden van hun leven meer kracht en effectiviteit te geven. Zij leren geen "fundamentele waarheden". Er worden in de verschillende cursussen geen concrete resultaten beloofd aan de deelnemers.

Het programma bestaat daarentegen uit een ontologisch onderzoek in de vorm van gesprekken die worden gevoerd tussen de deelnemers en de instructeur op een manier die lijkt op een "socratische dialoog". Deelnemers hebben de optie om op actieve wijze deel te nemen aan de gesprekken of gewoon te luisteren. Er zijn slechts een paar oefeningen waarbij de deelnemers met elkaar omgaan. De meeste andere cursussen bevatten ook een dergelijk filosofisch onderzoek.

Het voornaamste doel van de deelnemers aan het Landmark Forum is om zelfkennis te verzamelen en zelfbewust te worden om succesvolle strategieën te gebruiken voor het verwezenlijken van persoonlijke en professionele doelen. De doelen van Landmark Education om het zelfvertrouwen te verbeteren in de omgang met anderen (relaties) en om de zelfbewustheid te verbeteren (productiviteit) komen overeen met de behoeften van de deelnemers en zijn duidelijk vastgesteld. De doelen van Landmark lijken fundamenteel bereikbaar te zijn door de deelnemers.

Het theoretische model waarop het Landmark Forum is gebaseerd gaat uit van de veronderstelling dat de bevredigende structuur voor toekomstige voorvallen kan worden bereikt in bepaalde spraakpatronen. De toegang tot de toekomst wordt ook bekeken in een speciale manier van beschouwing van de taal in verhouding tot ontology. De essentie van het Landmark Forum is een bepaalde manier om een taal te beschouwen waarbij taal niet wordt gebruikt in zijn aanwijzende functie maar als een middel om rechtstreeks realiteit te veroorzaken. Tijdens het proces wordt gewerkt met beloften en verklaringen waarin, bijvoorbeeld, praten wordt beschouwd als een autonome, vormende functie naast de gewone uitdrukking. De deelnemers krijgen op deze wijze zogezegd het vermogen om hun toekomst te bepalen, ongeacht de beperkingen uit het verleden.

Op basis van empirisch onderzoek kan worden gezegd dat Landmark Education geenszins gevaar vormt voor de gezondheid, vrije wil en wettelijke integriteit van zijn deelnemers. Noch is er, volgens Dr. Nedopil, bewijs voorhanden dat het Landmark Forum schadelijk is.

Dr. Nedopil zei dat hij "geen enkele vorm van gedrag kon vaststellen dat het Landmark Forum zou categoriseren als een zogenaamde [psycho] secte." Hij voegde hieraan toe dat de karakteristieken die de classificatie van het Landmark Forum als psycho-secte zouden bepalen niet konden worden geverifieerd. De criteria die gewoonlijk worden gebruikt voor het identificeren van sektes konden ook niet worden geverifieerd tijdens observatie van het landmark forum.

Bepaalde experts (zonder persoonlijke kennis van de programma's van Landmark) die kritisch staan tegenover Landmark Education hebben de neiging om vooringenomen opinies te uiten. Zij projecteren vaak hun algemene kennis over onconventionele psychologische en sociale technieken op Landmark Education.

De door deze experts geïdentificeerde risico's worden helemaal niet bevestigd door personen met ervaring uit de eerste hand of bestaan alleen in losstaande gevallen. Zelfs verklaringen door mensen die een Landmark programma vroegtijdig hebben beëindigd rechtvaardigen de evaluatie van deze kritische experts niet.

De doelstellingen van Landmark Education zijn hoofdzakelijk gericht op de individuele klant. De aangeboden cursussen worden gezien als onderzoeken die worden uitgevoerd in een groep waardoor de persoon meer aan zichzelf denkt en creatiever wordt. De organisatie legt geen doelstellingen voor zichzelf vast. Landmark

Education verkondigt geen specifieke beeld van de wereld of ideologie. Zijn cursussen zijn echter gebaseerd op een begrip van de mens dat is afgeleid uit "filosofische" beschouwingen.

De onderneming wordt beheerd door zijn medewerkers, waarmee zij een normale relatie heeft.

De prijs van de geplande cursussen varieert van 850 tot 1.500 Duitse mark. De deelname aan de cursussen kan worden geannuleerd tot aan het begin ervan.

De leiders van de Landmark cursussen worden intern opgeleid. Hun kwalificaties worden regelmatig gecontroleerd. De klanten worden schriftelijk geïnformeerd over mogelijke gezondheidsrisico's. Als men bepaalde aandoeningen heeft, wordt men aangeraden om niet deel te nemen aan de cursussen.

De relatie tussen de klanten en Landmark Education wordt alleen bepaald door hun deelname aan de cursussen. Er kan niemand "lid" worden van de organisatie. Er bestaan geen regels of voorschriften inzake het omgaan met kritische klanten, medewerkers of derden.

Tijdens de cursus van het Landmark Forum was er een wezenlijke verandering in de houding van de deelnemer tegenover Landmark Education en het Landmark Forum. Dit varieerde van aanvankelijk scepticisme en afwachtende passiviteit en een geluk wensende weldenkendheid tot zelfs enig totaal enthousiasme. De cursus wordt op een zeer onderhoudende manier gegeven waardoor het draaglijk wordt om zich gedurende lange uren extreem te concentreren.

SAMENVATTING:

Landmark Education presenteert geenszins risico's voor de gezondheid, vrije wil en wettelijke integriteit van de deelnemers. Er is geen bewijs dat het Landmark Forum schadelijk is.

Er kon geen gedragsvorm worden waargenomen die het Landmark Forum zou classificeren als een psycho-sekte of andere sekte.

De kenmerken die classificatie van het Landmark Forum als een psycho-sekte of andere sekte zouden classificeren, konden niet worden vastgesteld. De criteria die gewoonlijk worden gebruikt voor het identificeren van sektes konden ook niet worden geverifieerd tijdens observatie van het Landmark Forum.

Dr. Nedopil kwam tot het besluit op basis van zijn ervaring die hij had verkregen uit zijn omgang met leden van sektes en uit de evaluatie van gezondheidsrisico's die sektes vormen, dat hij geen vergelijkbare praktijken of ideologieën bij het Landmark Forum kon verifiëren.

Landmark Wereldwijd

Leef een buitengewoon leven
Herdefinieer wat mogelijk is